• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg
  • family-lawyer-karaj.jpg
  • financial-lawyer.jpg

اخبار حقوقی | وکیل در کرج

رای باز و کاهش جمعیت زندان ها

رای باز و کاهش جمعیت زندان ها

به گفته رئیس سازمان زندان ها (به نقل از همشهری) تنها دویست زندانی رای باز در استان تهران داریم. ابتدا یک شرحی داریم در خصوص آزادی مشروط. رای باز شدن زندانی یکی از امتیازات اعطایی به زندانی ها می باشد که امکاناتی را در اختیار زندانی قرار می دهد. شرایط آزادی مشروط باید یکی از موارد ذیل باشد:نداشتن سابقه محکومیت حبس، گذراندن نصف مجازات حبس، حسن اخلاق در حین حبس، جبران ضرر متضرر. تاثیر رای باز و آزادی مشروط چیست؟ کاهش زمان حضور مجرم در زندان به دوری وی از محیط نابسامان است که فرد آسیب کمتری می بیند که در این صورت می توان گفت رای باز و کاهش جمعیت زندان ها رابطه مستقیم با هم دارند.

 

رای باز، کاهش جمعیت زندان ها، آزادی مشروط، وکیل برای زندانی، وکیل در کرج، گرفتن حکم آزادی مشروط، وکیل مجرب در کرج، وکیل کرج، وکیل البرز، شماره موبایل وکیل در کرج، شماره وکیل در کرج،وکیل، دفتر وکالت

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680